Som prosjektleder og forretningsutvikler har jeg vært involvert i en rekke unike prosjekter som har endret måten jeg tenker på for alltid. Mennesker som brenner for utjevning av forskjeller i samfunnet og som står opp hver eneste dag for å gjøre verden til et litt bedre sted å leve for litt flere mennesker. Jeg har fått ta del i noen fantastiske fellesskap som igangsatte et brennende engasjement for organisering og organiseringsprosesser. Denne oppdagelsen har ledet til det som i dag er mitt forskningsspørsmål: Hvordan kan vi organisere oss på måter hvor velvære og engasjement ivaretas slik at vi kan mestre noe meningsfylt sammen?

Under er en liste over noen vedvarende engasjementer i henholdvis Sør-Afrika, Mexico og Norge.

Partnerskap & Sponsoransvarlig, April 2019 - Pågående

Trevarefest

En enestående natur- og musikkfestival under midnattsolen i Henningsvær i siste uken i juli. Trevarefest startet som en vennefest og har utviklet seg til å bli en viktig kulturscene i Nord-Norge. Det intime festivalområdet omringet av Lofotens flotte natur er helt unikt. Min rolle er å bygge partnerskap som styrker næringslivet i Lofoten og knytter mennesker sammen.

Universidad del Medio Ambiente

Prosjektleder & rådgiver, Desember 2017 - Pågående

Prosjektleder og curriculum-utvikler av UMA's første bachelorprogram. Programmet starter i august 2022. I dag fungerer jeg som rådgiver og samtalepartner.

The Shackbuilder

Strategisk rådgiver, February 2017 - Pågående

En non-profit i Cape Town som jobber for å bygge sunnere, sikrere, solide boliger for mennesker som lever i uformelle bosetninger i Sør-Afrika. The Shackbuilders mål er å gjenopprette menneskeverd og bygge en lysere fremtid sammen med medlemmer av lokalsamfunnet. Jeg deltok i oppstarten og utformingen i 2017 og er nå en strategisk rådgiver.

Som ledelseskonsulent av yrke og eventyrer i hjertet, jobber jeg med offentlige aktører, private virksomheter og entreprenører fra hele verden med forretning- & konseptutvikling og organiseringsprosesser. Jeg tror at livskvaliteten vår øker betydelig hvis vi har beslutningsmakt i våre egne liv, både hjemme og på arbeidsplassen. Å delta i meningsfulle aktiviteter er en sentral driver for en god folkehelse og et frodig næringsliv. Nytenkning og kreativitet drives av mental og fysisk overskudd, og nøkkelen til et slikt overskudd ligger i måten vi  samarbeider og organiserer oss på. Verden forandrer seg stadig raskere og vi må følge med. For langt utover din bedrifts lønnsomhet kommer behovet for bærekraftige løsninger. Løsninger som ivaretar miljø og folk. Jeg er på kontinuerlig søken etter måter å frigjøre menneskelig potensial og veier å gå for å leve et utmerket menneskeliv sammen med mine samarbeidspartnere. Det lønner seg å tenke helhetlig, og det er nettopp dette som driver meg: Å inspirere til at vi kan organisere oss på måter hvor velvære og engasjement ivaretas slik at vi kan mestre noe meningsfylt sammen.

Lokasjoner

Bergen, Norway /

København, Danmark

Kontakt

Følg

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon
  • kisspng-angellist-computer-icons-investo
  • About.me-Icon_black

©2020 by Eirik Haddal.