Attester

«What I most like about Eirik is his ability to generate relationships, even with people from different ages, cultures and languages... I remember when we arrived at a native community in the Amazon, while the team was talking with some representatives of the community, Eirik had managed to bring together a group of children with whom he began to imagine, create and share his curiosity and feed on theirs. Eirik is in essence connecting from love.»

Benito Juarez Velez,
President of Fablab Peru

Som ledelseskonsulent av yrke og eventyrer i hjertet, jobber jeg med offentlige aktører, private virksomheter og entreprenører fra hele verden med forretning- & konseptutvikling og organiseringsprosesser. Jeg tror at livskvaliteten vår øker betydelig hvis vi har beslutningsmakt i våre egne liv, både hjemme og på arbeidsplassen. Å delta i meningsfulle aktiviteter er en sentral driver for en god folkehelse og et frodig næringsliv. Nytenkning og kreativitet drives av mental og fysisk overskudd, og nøkkelen til et slikt overskudd ligger i måten vi  samarbeider og organiserer oss på. Verden forandrer seg stadig raskere og vi må følge med. For langt utover din bedrifts lønnsomhet kommer behovet for bærekraftige løsninger. Løsninger som ivaretar miljø og folk. Jeg er på kontinuerlig søken etter måter å frigjøre menneskelig potensial og veier å gå for å leve et utmerket menneskeliv sammen med mine samarbeidspartnere. Det lønner seg å tenke helhetlig, og det er nettopp dette som driver meg: Å inspirere til at vi kan organisere oss på måter hvor velvære og engasjement ivaretas slik at vi kan mestre noe meningsfylt sammen.

Lokasjoner

Bergen, Norway /

København, Danmark

Kontakt

Følg

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon
  • kisspng-angellist-computer-icons-investo
  • About.me-Icon_black

©2020 by Eirik Haddal.